A Keresztény Értelmiségi Kör Nagyböjti lelki napja a Domus Pacisban

„Az ember földi életének minden pillanata és minden eseménye elvet valamit a lelkében.” Thomas Merton gondolatának a jegyében tartotta meg érdekfeszítő előadást ft. Zsúnyi Tibor bácskertesi plébános, aki először volt vendégelőadó a KÉK rendezvényén. A tagság és a szimpatizánsok körében is mind népszerűbb egy napos programon 14 vajdasági településről több, mint 110-en vettek részt.  
     Zsúnyi Tibor atya első elmélkedésében szólt Thomas Merton trappista szerzetes életéről, aki a XX. század keresztény irodalmának egyik meghatározó képviselője. Életművében megosztja a hosszú éveken át végzett csendes elmélkedése, szemlélődése során kikristályosodott tapasztalatait, gondolatait az érdeklődőkkel és egyben Isten létének megtapasztalásához, a Vele való kapcsolat megtalálásához vezető útra hívja meg a híveket. Minderről beszélt az előadó. Azt külön hangsúlyozta, hogy „Ha Isten szeretetével egyesülten élünk, akkor őbenne minden a mienk, és mindent Neki ajánlunk az ő Fiában, Krisztusban, mert minden az Isten fiaié, mi pedig Krisztuséi vagyunk, Krisztus meg az Istené. Ha minden gyönyörön és gyötrelmen, örömön vagy szomorúságon és minden más jón vagy rosszon felülemelkedve az ő dicsőségében találjuk meg nyugalmunkat, akkor mindenben inkább az ő akaratát szeretjük, mint magukat a dolgokat: ezáltal dicsőítő áldozatul ajánlhatjuk föl a teremtést Istennek. Ez az a cél, amiért Isten minden dolgot teremtett.” 
Azt ugyancsak elmondta az előadó, hogy Isten szeretetében minden a miénk, és mindennek hasznát vesszük, mert őt találjuk meg benne. „És így mindaz, amivel a világban vándorlásunk során találkozunk, mindaz, amit látunk, hallunk, érintünk, nem beszennyez, hanem inkább megtisztít, és a szemlélődés, a mennyország újabb magvait ülteti lelkünkbe.”
     Az előadás második részében is hasonló gondolatokat osztott meg Zsúnyi atya a hallgatósággal. Többek között kihangsúlyozta, hogy a szerzetes arról is elmélkedett: „Minél inkább egyesülök Istennel, annál inkább egyesülök mindazokkal is, akik egyek ővele. Az ő szeretete fog élni mindnyájunkban. Az ő Lelke lesz egyetlen Életünk, mindnyájunk élete és Isten élete. És ugyanazzal a szeretettel fogjuk szeretni egymást és Istent, mint amellyel ő szeret bennünket és Önmagát. Ez a Szeretet maga az Isten.” Mert: „A szeretet Istentől ered, és Istenhez vonz bennünket, hogy általunk visszaáradjon Istenbe, és mindnyájunkat visszavigyen Hozzá végtelen irgalmasságának áramában. Így mindnyájan ajtók és ablakok leszünk: rajtunk keresztül Isten ragyog vissza saját házába.”
A Nagyböjti lelki napon nem is lehetett volna bensőségesebb, Isten határtalan szeretetével kapcsolatban alaposabb és népszerűbb szerzőt idézni, mint Thomas Mertont, aki vallomást tesz és a hallgatóságban hasonló érzéseket vált ki a szavaival: „Ha Isten szeretete él bennem, akkor Isten általam szeretni tud téged, és te általam szeretni tudod Istent. Ha a lelkem zárva marad erre a szeretetre, akkor Isten szeretete irántad, a te szereteted Isten iránt, végül Istennek bennünk élő szeretete önmaga iránt nem tudna úgy megnyilvánulni, ahogyan ez most bennem végbemegy, úgy, ahogyan senki másban.
     Az előadó hozzátette, hogy „Minél többet vagyunk Vele egyedül, annál többet vagyunk egymással is…”
     A Nagyböjti lelki nap előadását ft. Zsúnyi Tibor atya azzal zárta, hogy a trappista szerzetes hívekhez szóló bíztatását emelte ki: „Te meg én és mindnyájan: éljünk ebben a szeretetben és boldogságban, Krisztus szeretetében és a szemlélődésben. Csak itt találhatjuk meg igazán önmagunkat és egymást. Csak ebben a szeretetben válhatunk végül valóságossá. Mert itt osztjuk meg igazán a háromszemélyű egy Isten életét…. Az Atyában Isten végtelen szeretete mindig új kezdés, a Fiúban mindig teljes, a Szentlélekben mindig tökéletes; állandóan megújul és mindig megpihen örökkévaló forrásában.”
     A rendezvény délelőtti részét követően azokat a résztvevőket, akik így kívánták három atya: Ft. Széll József, ft. Sztrikovits János és ft. Zsúnyi Tibor várta a húsvéti gyónás elvégzésére. Egyéni imára ugyancsak volt lehetőség.
     A Nagyböjti lelki nap délutáni óráiban a résztvevők elvégezték a keresztutat és szentmisén vettek részt a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Házban.

Forrás: http://www.kek.org.rs/hu/rolunk-irtak/szabadsag-az-engedelmessegben-alazat-a-ketsegbeeses-ellen

Kövess minket